စားသုံးသူမ်ားသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Yangon Door2Door, Food2U, DeliverInk, Food Panda, Grab Food မ်ားႏွင့္ မွာယူလာသည္ႏွင့္အမၽွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္လည္း ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာၾကသည္။ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ခင္ သင္သိထားရမည့္ အစားအေသာက္ေဘးကင္း စိတ္ခ်ရေရးအတြက္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ရွိပါသည္။

(၁) ဤလုပ္ငန္းျဖင့္ အျမတ္ေငြရနိုင္ပါသလား?

Daily Affairs စားေသာက္ဆိုင္သည္ အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာမရွင္ခႏွင့္ တျခားေသာ စရိတ္စကမ်ား ႏႈတ္လိုက္လၽွင္ သူ၏ဆိုင္သည္ ၅-၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမတ္သည္။ ဥပမာ။ ။ ဟင္းပြဲတစ္ပြဲသည္ တစ္ဆယ္ေဒၚလာ က်သင့္ပါက သူ၏ဆိုင္သည္ ၂ေဒၚလာ ျမတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္အသင့္ အျမတ္ရရန္ သင္ေရာင္းသည့္ပမာဏကို တိုးျမႇင့္ရမည္။

“အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပို႔ေပးနိုင္တဲ့ ဟင္းပြဲေတြရဲ့ေဈးႏႈန္းကို တိုးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ အဲ့လိုတိုးလိုက္ေတာ့ ေပးရတဲ့ေကာမရွင္ခ အျပင္ တျခားအပိုေဆာင္းစရိတ္စကေတြ ပါဆယ္ဘူးခြံေတြ၊ တစ္ရႉး‌ေတြ၊ ထုတ္ပိုးခေတြအတြက္ ကာမိသြားတာေပါ့” ဟု စားဖိုမႉး Oh Qihao ကေျပာခဲ့သည္။

 

(၂) ဘယ္ အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းႏွင့္ သင္ခ်ိတ္ဆတ္သင့္လဲ?

စားဖိုမႉး Oh Qihao ကေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆတ္ထားသည္ထက္စာလၽွင္ တျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆတ္သည့္သည္ဟု အႀကံေပးထားသည္။

“အစားအေသာက္ပို႔ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီးရင္ သင့္ဆိုင္က သူတို႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚ ေရာက္ဖို႔က ၃လ ေလာက္အထိၾကာတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲ ခ်ိတ္ၿပီးလုပ္တာထက္စာရင္ တျခားလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပါ ခ်ိတ္ၿပီးလုပ္သင့္ပါတယ္” ဟု သူက‌အႀကံေပးခဲ့သည္။

“အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပို႔ေပးနိုင္တဲ့ ဟင္းပြဲေတြရဲ့ေဈးႏႈန္းကို တိုးခြင့္ေပးထားပါတယ္”

– စားဖိုမႉး Oh Qihao, ဟိုတယ္ F&Bလုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ႏွစ္ၾကာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ Daily Affairs တည္ေထာင္သူ

(၃) သင့္ရဲ့ဟင္းပြဲမ်ားသည္ အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ဖို႔ရာအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိပါသလား?

ဟင္းပြဲအကုန္လုံးကို မယိုယြင္းပဲ ပို႔ေဆာင္ေပးနိုင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ပါ။ စာဖိုမႉး Qiho က ပါစတာ၊ စတိတ္ အစရွိသည့္ဟင္းပြဲမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ျခင္းထက္ ျပဳတ္ေၾကာ္ဟင္းလ်ာမ်ား၊ စတူးဟင္လ်ားမ်ားကို ပို၍ေရာင္းခ်သည္။ 

“ထုတ္ပိုးမႈပုံစံကလည္း ပို႔ေဆာင္ရမည့္ ဟင္းလ်ာရဲ့ အရည္အေသြးကို အေထာက္အပံ့ေပးနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ Daily Affairs ကေတာ့ ဟင္းပြဲေတြ ေရာသြားတာတို႔ မေကာင္း‌ေတာ့တာတို႔ မျဖစ္ေအာင္ ေလမ၀င္နိုင္တဲ့ အကန႔္ပါတဲ့ ဘန္တိုဘူးေတြကိုပဲသုံးပါတယ္”

 

(၄) သင့္ရဲ့ စားဖိုေဆာင္သည္ ေအာ္ဒါအေရအတြက္မ်ားမ်ားလက္ခံနိုင္ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕‌ေအာင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသလား?

“ဆိုင္ထဲမွာ မွာစားၾကတဲ့နည္းတူ အစားအစာပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့လုပ္ငန္းကလည္း အမွားအယြင္းေတြ ျဖစ္နိုင္ၿပီး ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းလို႔ မရနိုင္ပါ။ ေအာ္ဒါ မွာယူၿပီးခ်ိန္မွာ သြားပို႔ေပးမယ့္ စက္ဘီးသမားက ဆိုင္ကို ၁၀-၁၅မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္ပါတယ္။ ေအာ္ဒါမ်ားမ်ား လက္ခံနိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ ၁၀မိနစ္အတြင္းခ်က္ျပဳတ္နိုင္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္နည္းအဆင့္၂_၃ဆင့္ထက္ မပိုတဲ့ ဟင္းပြဲေတြကိုသာ ေရာင္းသင့္ပါတယ္” 

ဤနည္းအားျဖင့္ မီႏူးမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဟင္းပြဲေတြအကုန္လုံး ၁၀မိနစ္ေအာက္ မွာတင္ခ်က္ျပဳတ္နိုင္ဖို႔ ဖန္တီးထားသင့္ပါတယ္။ စားဖိုမႉး Qiho ကေတာ့ အာလူးျပဳတ္၊ ဆလတ္ ႏွင့္ ျပဳတ္ေၾကာ္အသားမ်ားကို ေစာစီးစြာ ႀကိဳျပင္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ 

စားဖိုေခ်ာင္၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကိုလည္း ဟင္းပြဲတစ္ခုခ်င္းဆီနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ေတြကို သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ ပိုမိုလုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေအာင္ စီစဥ္နိုင္ပါသည္။

(၅) သင့္ဆိုင္ရဲ့ အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကို လူအမ်ားသတိထားမိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ?

စားဖိုမႉး Qiho ရဲ့အႀကံေပးခ်က္အရ စားသုံးသူေတြ က်သင့္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ ပို႔ေဆာင္ခကို ဆိုင္မွအကုန္အက်ခံ၍ စားသုံးသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္ခ အခမဲ့ဟု ‌ေၾကာ္ညာျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္လမ္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ထို၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အ‌ေရွ႕ဆုံးေနရာေကာင္း ရနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Daily Affairs သည္ သူတို႔၏ မီႏူးေပၚတြင္ တစ္မ်ိဳးထက္ပိုေသာ ဟင္းပြဲအမ်ိဳးအမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ စားသုံးသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စားဖိုမႉး Qihoသည္ သူ႔ဆိုင္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေလ်ာ့ေဈးပရိုမိုးရွင္း အသစ္မ်ား ႏွင့္ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္သင့္အျပင္ သူ႔ဆိုင္အနီးတဝိုက္တြင္ရွိေသာ ေနအိမ္မ်ားကို ေၾကာ္ညာစာရြက္မ်ား လိုက္ေဝသည္။ “ထိုသို႔ေၾကာ္ျငာရာတြင္ သင့္ဆိုင္က ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္တဲ့ ေနရာအတြင္းကိုပဲ ‌ေၾကာ္ျငာဖို႔ လုပ္သင့္ပါတယ္” ဟုသူက အႀကံေပးခဲ့သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအေသာက္ပို႔သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈသည္ စစ္မွန္ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားမွ အစျပဳျခင္းျဖစ္သည္

အစားအေသာက္ပို႔သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အခါတိုင္းတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မွီ၍ တာရွည္ခံမည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ Unilever Food Solutions မွ တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာလိုက္ပါ။

ဤေနရာတြင္ ေလ့လာပါ