ခေနာဒဲမီဂလ့စ္ ၁ကီလိုဂရမ္

ခေနာဒဲမီဂလ့စ္ ၁ကီလိုဂရမ္ - ခေနာဒဲမီဂေလ့စ္ျဖင့္ ေခတ္မီဟင္းလ်ာမ်ားကိုဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

ခေနာဒဲမီဂလ့စ္ ၁ကီလိုဂရမ္

ခေနာဒဲမီဂလ့စ္ ၁ကီလိုဂရမ္

ခေနာဒဲမီဂလ့စ္ ၁ကီလိုဂရမ္

ဥေရာပ အခ်က္အျပဳတ္ နယ္ပယ္တြင္ နံပါတ္ (၁)

  • အရည္အေသြးမီ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး အမဲကင္ အနံ႔အရသာစစ္စစ္ ပါဝင္သည္။
  • ခေနာ ဒဲမီဂေလ့စ္ တစ္ဘူးလွ်င္ဟင္းပြဲ ၁၃၃ ပြဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္၍ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည္။
  • ဟင္းမ်ိဳးစုံ အရသာအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံေဆာ့စ္
  • ေဆာင္းပါးနံပါတ္: 21075918

ေခတ္မီဟင္းလ်ာမ်ားဖန္တီးဖို႔ အေျခခံေဆာ့စ္ေကာင္းေကာင္း လိုအပ္တယ္။

ခေနာဒဲမီဂေလ့စ္ျဖင့္ ေခတ္မီဟင္းလ်ာမ်ားကိုဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

ဥေရာပ အခ်က္အျပဳတ္ နယ္ပယ္တြင္ နံပါတ္ (၁)

  • အရည္အေသြးမီ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး အမဲကင္ အနံ႔အရသာစစ္စစ္ ပါဝင္သည္။
  • ခေနာ ဒဲမီဂေလ့စ္ တစ္ဘူးလွ်င္ဟင္းပြဲ ၁၃၃ ပြဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္၍ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည္။
  • ဟင္းမ်ိဳးစုံ အရသာအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံေဆာ့စ္

အမဲရိုးအစစ္၊ ၀ိုင္အနီႏွင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။


ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အာဟာရဓာတ္နွင့္ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာပါ၀င္ပစၥည္း

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

ဂ်ံဳမႈန့္၃၀%၊ သၾကား ၁၃%၊ အိုင္အိုဒိုက္ဆား ၁၂%၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္၂.၉%၊ အမဲဆီ ၂.၃%၊ မိုနိုဆိုဒီယမ္ဂလူတာမိတ္၅%၊ ဒိုင္ဆိုဒီယမ္ ၅ ၇ီဘြန္န်ဴလ��ယိူတိုက္ ၀.၃%၊ သဘာ၀အေရာင္နွင့္အရသာတို့ပါ၀င္ပါတယ္။ မိုနိုဆိုဒီယမ္ဂလူတာမိတ္နွင့္ဒိုင္ဆိုဒီယမ္ ၅ ၇ီဘြန္န်ဴလီယိုတိုက္၊အေရာင္တင္ (INS 150c)။သဘာ၀အရသာျဖည့္ဓာတ္ပါ၀င္ျပီးတာရွည္ခံပစၥည္းမ်ားလံုး၀မပါ၀င္ပါ။

ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

ဂ်ံဳမႈန့္၊ နို့၊ တရုတ္နံနံ မုန့္ညွင္း၊ ပဲပုတ္၊ ဆာလဖိုက္တို့ပါ၀င္ပါတယ္။

အာဟာရဓာတ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

Typical values Per 100 g as sold Per 100 ml as sold Per portion

*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)

Additives

  • တာရွည္ခံပစၥည္းမ်ားလံုး၀မပါ၀င္ပါ။

ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အသံုးျပဳပံုအခ်က္အလက္