ခေနာမန္က်ည္းနွစ္ ၁ ကီလုိဂရမ္

ခေနာမန္က်ည္းနွစ္ ၁ ကီလုိဂရမ္ - ခေနုာမန္က်ည္းႏွစ္က အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး သန္႔ရွႈင္းလတ္ဆတ္သည္။

ခေနာမန္က်ည္းနွစ္ ၁ ကီလုိဂရမ္

ခေနာမန္က်ည္းနွစ္ ၁ ကီလုိဂရမ္

ခေနာမန္က်ည္းနွစ္ ၁ ကီလုိဂရမ္

ထိုင္းမန္က်ည္းသီး အစစ္ကို အသုံးျပဳထားပါသည္။

  • အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြးေကာင္းပါဝင္ပစၥည္းမ်ားမွထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
  • သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍ ေရာဂါပိုးမႊားကင္းစင္သည္။
  • ဟင္းလ်ာတိုင္းအတြက္ အသုံးျပဳႏို္င္သည္။
  • ေဆာင္းပါးနံပါတ္: 21080129

မန္က်ည္းႏွစ္ ျပဳလုပ္ရတာ အလုပ္ရွဳပ္လိုက္တာ

ခေနုာမန္က်ည္းႏွစ္က အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး သန္႔ရွႈင္းလတ္ဆတ္သည္။

ထိုင္းမန္က်ည္းသီး အစစ္ကို အသုံးျပဳထားပါသည္။

  • အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြးေကာင္းပါဝင္ပစၥည္းမ်ားမွထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
  • သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍ ေရာဂါပိုးမႊားကင္းစင္သည္။
  • ဟင္းလ်ာတိုင္းအတြက္ အသုံးျပဳႏို္င္သည္။

မန္က်ည္းသီးအစစ္မွ ျပဳလုပ္သည္


ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အာဟာရဓာတ္နွင့္ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာပါ၀င္ပစၥည္း

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

မန္က်ည္းသီးအႏွစ္အပ်စ္၅၀%၊ သၾကား ၃.၀%၊ အိုင္အုိ�င္းဆား ၀.၅%၊ သဘာ၀အရသာျဖည့္ဓာတ္ပါ၀င္ၿပီး အခ်ိဳမႈန္႔၊ တာရွည္ခံပစၥည္းစတဲ့ ပစၥည္းမ်ား လုံး၀မပါပါ။

ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

သတ္သတ္လြတ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္

အာဟာရဓာတ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

Typical values Per 100 g as sold Per 100 ml as sold Per portion

*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)

Additives

  • MSG မပါ၀င္ပါ

ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အသံုးျပဳပံုအခ်က္အလက္