ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္

ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္ - အနံ႔အရသာထူးျခားေသာ အမဲျပဳတ္ရည္အတြက္ ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ျဖင့္လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္

ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္

ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္

သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

 • ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
 • အရသာတသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း
 • အသုံးျပဳရလြယ္ကူျခင္း
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာအမဲ ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ = အမဲျပဳတ္ရည္ အရသာ ဟင္းခ်ိဳ (အက်ဲ)
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ။= အမဲျပဳတ္ရည္အရသာဟင္းခ်ိဳ (အပ်စ္)
 • ေဆာင္းပါးနံပါတ္: 21023647

အရသာရွိတဲ႔ အမဲျပဳတ္ရည္ရဖို႔ ျပင္ဆင္ရတာ အခ်ိန္ကုန္လိုက္တာ

အနံ႔အရသာထူးျခားေသာ အမဲျပဳတ္ရည္အတြက္ ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ျဖင့္လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

 • ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
 • အရသာတသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း
 • အသုံးျပဳရလြယ္ကူျခင္း
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာအမဲ ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ = အမဲျပဳတ္ရည္ အရသာ ဟင္းခ်ိဳ (အက်ဲ)
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာအမဲျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ။= အမဲျပဳတ္ရည္အရသာဟင္းခ်ိဳ (အပ်စ္)

ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ထားေသာအရည္အေသြးျမင့္ အမဲသားနဲ႔ အမဲရုိးတုိ႔မွ ျပဳလုပ္ထားျခင္း


ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အာဟာရဓာတ္နွင့္ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာပါ၀င္ပစၥည္း

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

အုိင္အုိဒင္းဆား ၃၃%၊ သန္႔စင္ထားေသာဆီအုန္းအဆီနွင့္ဆီ ၂၀%၊ အမဲသား ၅%၊ သၾကား ၃%၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ၁%၊ အရသာပုိေကာင္းေစရန္ (အရသာမႈန္႔၊ဂလုိင္းဆင္း၊ ဒုိင္ဆုိဒီယမ္ ၅ ရုိင္ဘြန္ႏ်ဴကလီယုိတုိက္ဒ္)၊ ပြားေဆး (မယ္လ္တုိဒက္စ္ထြင္)၊ အေရာင္တင္ (INS 150c) နဲ႔ အရသာျဖည့္ဓာတ္။တာရွည္ခံပစၥည္းလုံး၀မပါ၀င္ပါ။

အာဟာရဓာတ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

Typical values Per 100 g as sold Per 100 ml as sold Per portion
Energy kJ 334.00 kJ - kJ 13.36 kJ
Energy kcal 195.30 kcal - kcal 7.81 kcal
Fat 21.70 g - g 0.87 g
Of which saturates 13.800 g - g 0.552 g
Carbohydrates 22.80 g - g 0.91 g
Of which sugars 3.16 g - g 0.13 g
Fibre* 0.6 g - g 0.0 g
Protein 11.20 g - g 0.45 g
Salt - g - g - g
Calcium, Ca test - kg - kg - kg
Cholesterol 5.50 mg - mg 0.22 mg
Sodium, Na 16,625.0000 mg - mg 665.0000 mg
Iron, Fe - mg - mg - mg
Vitamin A, IU - IU - IU - IU
Fatty acids, total trans-monoenoic - g - g - g
create_nutrient_mm - g - g - g
No Value - g - g - g
No Value+ - g - g - g
New Nutrient+ 0.217 g - g 0.009 g
sample 2 0.217 g - g 0.009 g
sample 3 0.355 g - g 0.014 g

*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)

Additives

 • တာရွည္ခံပစၥည္းမ်ားလံုး၀မပါ၀င္ပါ။

ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အသံုးျပဳပံုအခ်က္အလက္