ခေနာအေၾကာ္မွဳန္႕ ၅၀၀ ဂရမ္

ခေနာအေၾကာ္မွဳန္႕ ၅၀၀ ဂရမ္ - အရသာရွိျပီီး ၾကြပ္ရြမႈ ၾကာရွည္ခံသည္႔ ခေနာအေၾကာ္ခံမႈန္႔က အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည္။

ခေနာအေၾကာ္မွဳန္႕ ၅၀၀ ဂရမ္

ခေနာအေၾကာ္မွဳန္႕ ၅၀၀ ဂရမ္

ခေနာအေၾကာ္မွဳန္႕ ၅၀၀ ဂရမ္

ဂ်ံဳမႈန္႔၊ ပီေလာပီနံမႈန္႔၊ ဆန္မႈန္႔၊ ဆားႏွင့္ သၾကား တို႔ျဖင့္ အထူးတလည္ ေပါင္းစပါျပဳလုပ္ထားသည္။

  • အသုံးျပဳရန္ လြယ္ကူျပီး ၾကက္ဥမ်ား (သို႕) ေပါင္မုန္႔အေၾကသားမ်ား ထပ္ထည့္ရန္မလိုပါ။
  • ေၾကာ္ျပီးေသာအခါ အေၾကာ္မ်ားကို ေရႊညိဳေရာင္သန္းေနေစပါသည္။
  • ၾကြပ္ရြမႈကို ၃နာရီတိုင္တိုင္ ၾကာရွည္ခံပါသည္။
  • ေဆာင္းပါးနံပါတ္: 20108935

အေၾကာ္ဆိုရင္ ၾကြပ္ၾကြပ္ေလးမွ စားသုံးသူေတြကၾကိဳက္တာ

အရသာရွိျပီီး ၾကြပ္ရြမႈ ၾကာရွည္ခံသည္႔ ခေနာအေၾကာ္ခံမႈန္႔က အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည္။

ဂ်ံဳမႈန္႔၊ ပီေလာပီနံမႈန္႔၊ ဆန္မႈန္႔၊ ဆားႏွင့္ သၾကား တို႔ျဖင့္ အထူးတလည္ ေပါင္းစပါျပဳလုပ္ထားသည္။

  • အသုံးျပဳရန္ လြယ္ကူျပီး ၾကက္ဥမ်ား (သို႕) ေပါင္မုန္႔အေၾကသားမ်ား ထပ္ထည့္ရန္မလိုပါ။
  • ေၾကာ္ျပီးေသာအခါ အေၾကာ္မ်ားကို ေရႊညိဳေရာင္သန္းေနေစပါသည္။
  • ၾကြပ္ရြမႈကို ၃နာရီတိုင္တိုင္ ၾကာရွည္ခံပါသည္။

အခ်ိန္ၾကာႀကြပ္ရြေနေစဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း


ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အာဟာရဓာတ္နွင့္ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာပါ၀င္ပစၥည္း

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

ဂ်ဳံမႈန္႔ ၇၄%၊ ပီေလာပီနံမႈန္႔ ၇.၇%၊ ဆန္မႈန္႔ ၇.၂%၊ သၾကား ၃%၊ အုိင္အုိဒင္းဆား ၂.၄%၊ မုန္႔ႏွစ္မ်ားကုိ ေရာသမေမႊၿပီး ထုထည္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း ကိရိယာ (INS 1412)၊ မုန္႔ဖုတ္ကိရိယာ (INS 450i, INS 500ii)၊ အရသာပုိေကာင္းေစရန္ (အရသာမႈန္႔)

ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

ဂ်ဳံ၊ ဆာလဖုိက္ဒ္ပါ၀င္ျပီး ပဲပိစပ္ ပါ၀င္နိုင္သည္။

အာဟာရဓာတ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

Typical values Per 100 g as sold Per 100 ml as sold Per portion

*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)

ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အသံုးျပဳပံုအခ်က္အလက္