ခေနာ၀က္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္

ခေနာ၀က္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္ - အနံ႔အရသာထူးျခားေသာ ဝက္ျပဳတ္ရည္အတြက္ ခေနာဝက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ျဖင့္လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

ခေနာ၀က္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္

ခေနာ၀က္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္

ခေနာ၀က္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁.၅ ကီလိုဂရမ္

သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

 • ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
 • အရသာတသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း
 • အသုံးျပဳရလြယ္ကူျခင္း
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာဝက္ ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ = ဝက္ျပဳတ္ရည္ အရသာ ဟင္းခ်ိဳ (အက်ဲ)
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာဝက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ။= အမဲျပဳတ္ရည္အရသာဟင္းခ်ိဳ (အပ်စ္)
 • ေဆာင္းပါးနံပါတ္: 21023645

အရသာရွိတဲ႔ ဝက္ျပဳတ္ရည္ရဖို႔ ျပင္ဆင္ရတာ အခ်ိန္ကုန္လိုက္တာ

အနံ႔အရသာထူးျခားေသာ ဝက္ျပဳတ္ရည္အတြက္ ခေနာဝက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ျဖင့္လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

 • ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
 • အရသာတသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း
 • အသုံးျပဳရလြယ္ကူျခင္း
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာဝက္ ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ = ဝက္ျပဳတ္ရည္ အရသာ ဟင္းခ်ိဳ (အက်ဲ)
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာဝက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ။= အမဲျပဳတ္ရည္အရသာဟင္းခ်ိဳ (အပ်စ္)

ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ထားေသာအရည္အေသြးျမင့္ ၀က္သားနဲ႔ ၀က္ရုိးတုိ႔မွ ျပဳလုပ္ထားျခင္း


ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အာဟာရဓာတ္နွင့္ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာပါ၀င္ပစၥည္း

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

အုိင္အုိဒင္းဆား ၃၄ % ၊ သန္႔စင္ထားေသာဆီအုန္းအဆီနွင့္ဆီ ၁၆%၊သၾကား ၃%၊ ၀က္သား ၆.၄%၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ၁.၆%၊ ပဲငံျပာရည္အေနာက္ ၁.၅%၊ ၀က္ရုိးျပဳတ္ ၀.၈%၊ အရသာပုိေကာင္းေစရန္ (အရသာမႈန္႔၊ဂလုိင္းဆင္း၊ ဒုိင္ဆုိဒီယမ္ ၅ ရုိင္ဘြန္ႏ်ဴကလီယုိတုိက္ဒ္)၊ အန္တီေအာက္ဆီဒင့္ (INS 330)၊သဘာ၀အရသာျဖည့္ဓာတ္။ တာရွည္ခံပစၥည္းလုံး၀မပါ၀င္ပါ။

အာဟာရဓာတ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

Typical values Per 100 g as sold Per 100 ml as sold Per portion
Energy kJ 321.00 kJ - kJ 12.84 kJ
Energy kcal 166.50 kcal - kcal 6.66 kcal
Fat 18.50 g - g 0.74 g
Of which saturates 12.000 g - g 0.480 g
Carbohydrates 25.62 g - g 1.02 g
Of which sugars 7.49 g - g 0.30 g
Fibre* 0.6 g - g 0.0 g
Protein 12.50 g - g 0.50 g
Salt - g - g - g
Calcium, Ca test - kg - kg - kg
Cholesterol 7.49 mg - mg 0.30 mg
Sodium, Na 16,501.0000 mg - mg 660.0400 mg
Iron, Fe - mg - mg - mg
Vitamin A, IU - IU - IU - IU
Fatty acids, total trans-monoenoic - g - g - g
create_nutrient_mm - g - g - g
No Value - g - g - g
No Value+ - g - g - g
New Nutrient+ 0.185 g - g 0.007 g
sample 2 0.185 g - g 0.007 g
sample 3 0.305 g - g 0.012 g

*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)

Additives

 • တာရွည္ခံပစၥည္းမ်ားလံုး၀မပါ၀င္ပါ။

ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အသံုးျပဳပံုအခ်က္အလက္