ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အနွစ္ - ၁.၅ ကီလုိဂရမ္

ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အနွစ္ - ၁.၅ ကီလုိဂရမ္ - အနံ႔အရသာထူးျခားေသာ ၾကက္ျပဳတ္ရည္အတြက္ ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ျဖင့္လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အနွစ္ - ၁.၅ ကီလုိဂရမ္

ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အနွစ္ - ၁.၅ ကီလုိဂရမ္

ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အနွစ္ - ၁.၅ ကီလုိဂရမ္

သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

 • ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
 • အရသာတသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း
 • အသုံးျပဳရလြယ္ကူျခင္း
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ = ၾကက္ျပဳတ္ရည္ အရသာ ဟင္းခ်ိဳ (အက်ဲ)
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ။= ၾကက္ျပဳတ္ရည္အရသာဟင္းခ်ိဳ (အပ်စ္)
 • ေဆာင္းပါးနံပါတ္: 21023648

အရသာရွိတဲ႔ ၾကက္ျပဳတ္ရည္ရဖို႔ ျပင္ဆင္ရတာ အခ်ိန္ကုန္လိုက္တာ

အနံ႔အရသာထူးျခားေသာ ၾကက္ျပဳတ္ရည္အတြက္ ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ျဖင့္လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

 • ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
 • အရသာတသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း
 • အသုံးျပဳရလြယ္ကူျခင္း
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ = ၾကက္ျပဳတ္ရည္ အရသာ ဟင္းခ်ိဳ (အက်ဲ)
  -ေရ၁လီတာ + ခေနာၾကက္ျပဳတ္ရည္အႏွစ္ ၁၅ ဂရမ္ + ႏွစ္သက္ရာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ပါ။= ၾကက္ျပဳတ္ရည္အရသာဟင္းခ်ိဳ (အပ်စ္)

ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ထားေသာအရည္အေသြးျမင့္ ၾကက္သားနဲ႔ အဆီတုိ႔မွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း


ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အာဟာရဓာတ္နွင့္ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာပါ၀င္ပစၥည္း

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

အုိင္အုိဒင္းဆား ၃၃% ၊ သန္႔စင္ထားေသာဆီအုန္းအဆီနွင့္ဆီ ၁၆% ၊ သၾကား ၁၁ %၊ ၾကက္သား ၇.၅ %၊ ပဲငံျပာရည္ ၁.၂% ၊ ၾကက္သားအႏွစ္ ၁.၂ % ၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ ၀.၁ % ၊ ရသာမႈန္႔ (မုိႏုိုဆုိဒီယမ္ ဂလူတမိတ္၊ ဂလုိင္စင္း၊ ဒီဆုိဒီယမ္ ရီဘြန္ကလီယိုတုိက္) နဲ႔ သဘာ၀အရသာျဖည့္ဓာတ္္။ တာရွည္ခံပစၥည္းလုံး၀မပါ၀င္ပါ။

ဓာတ္မတည့္မွဳဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

ဂ်ဳံ၊ ၾကက္ဥ၊ ပဲပိစပ္၊ဆာလဖုိက္ တုိ႔ ပါ၀င္ျပီးတရုတ္နံနံပါ၀င္နိုင္သည္။

အာဟာရဓာတ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္

Typical values Per 100 g as sold Per 100 ml as sold Per portion

*% of Reference Intake of an average adult (8400kj/2000kcal)

Additives

 • တာရွည္ခံပစၥည္းမ်ားလံုး၀မပါ၀င္ပါ။

ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္

အသံုးျပဳပံုအခ်က္အလက္