+

ဟင္းပြဲျပဳလုပ္နည္း

Tornado ခ်ဥ္စပ္အမႈန္႔

 1. ဟင္းပြဲျပဳလုပ္နည္း

  • အရုိးထုတ္ သန့္ရွင္းျပီးသားၾကက္သားကုိ တစ္ကိုက္စာလီွးေပးပါ။
  • Knorr မုန္႔ႏွစ္ ၅၀၀ ဂရမ္ ေရေရာၿပီး ဂ်ဳံျပဳလုပ္ပါ။ အေျခာက္ခံရန္ ပနး္ကန္ႏွစ္ခုထဲသုိ႔ ခြဲထည့္ပါ။*
  • ျပင္ဆင္ၿပီးသား ၾကက္သားမ်ားကုိ ဂ်ဳံမႈန္႔ျဖင့္ႏွစ္ၿပီးလူးေပးပါ။ ျပီးလွ်င္ အားလုံးကုိ နီရဲၿပီးၾကြပ္လာသည္အထိေၾကာ္ေပးပါ။
  • ၾကက္ေၾကာ္ကို ပန္းကန္လံုးထဲထည္ျပီးလွ်င္ အရင္နယ္ထားတဲ့ ခ်ဥ္စပ္အမႈန္႔နဲ႔ ထပ္ၿပီးေရာနယ္ေပးပါ။
  • ေၾကာ္ၿပီးသားၾကက္ေၾကာ္ကုိ အသင့္ျပင္ထားေသာ ပနး္ကန္ထဲသုိ႔ထည့္ၿပီးလွ်င္ ပူစီနမ္ရြက္၊ ငရုတ္သီးစိမ္း တုိ႔နဲ႔အလွဆင္ျပီး အရန္သင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ အသီးအရြက္သုပ္နဲ႔အတူ တြဲဖက္စားသုံးႏုိင္ပါၿပီ။

  *ခေနာ အေၾကာ္မွဳန္႔ ၁၂၅ ဂရမ္။ ခေနာ အေၾကာ္မွဳန္႔ (အေျခာက္အုပ္ရန္) ၅၀ ဂရမ္။

 2. Tornado ခ်ဥ္စပ္အမႈန္႔

  • ပါ၀င္ပစၥည္းအားလုံးကုိ ေသခ်ာစြာေရာေမႊေပးရန္