+

ေအာင္မဲညိဳပန္း ေရခဲ(အခဲ)အတြက္

 • ေအာင္မဲညိဳပန္းေျခာက္ 20 ဂရမ္
 • ေရ 1500 မီလီလီတာ
 • ေရခဲ (ေခ်မြထားျပီး) 8 ေအာင္စ

နဂါးေငြ ႔တန္းေရာင္စံု သံပုရာေရခဲဲျခစ္ျပဳလုပ္နည္း

 1. ေအာင္မဲညိဳပန္း ေရခဲ(အခဲ)အတြက္

  • ဆူပြက္ေနတဲ့ေရေႏြးအုိးထဲသုိ႔ ေအာင္မဲညိဳပန္းကုိထည့္ၿပီး လုိခ်င္တဲ့အေနအထားထိေရအေရာင္ေျပာင္းလာေအာင္ေစာင့္ပါ။ မီးပိတ္ၿပီးေနာက္ ပန္းပြင့္ကုိဆယ္ၿပီး အေအးခံပါ။
  • ပန္းစိမ္ထားတဲ့အရည္ကုိ ေရခဲခြက္ထဲသုိ႔ေလာင္းထည့္ၿပီး အခဲျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ၆ နာရီခန္႔ၾကာလွ်င္ အေအးခန္းထဲမွထုတ္ၿပီး ေရခဲကုိေခ်ရန္ ေမႊစက္ထဲတြင္ေခ်ပါ။
 2. နဂါးေငြ ႔တန္းေရာင္စံု သံပုရာေရခဲဲျခစ္ျပဳလုပ္နည္း

  • ခေနာသံပုရာမႈန္႔ကုိ ေရ၊ သၾကားရည္တုိ႔နဲ႔ ေရာေမႊပါ။
  • ေခ်ထားေသာေရခဲကုိ ဖန္ခြက္ထဲသုိ႔ထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အဆင္႔(၁) တြင္ေရာေမႊထားေသာအရည္ကို ဖန္ခြက္ထဲသုိ႔ ေလာင္းထည့္ပါ။
  • ေနာက္ဆုံးအသင့္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဆုိဒါရည္ကုိေလာင္းထည့္ၿပီး လွီးထားေသာ သံပုရာသီးျခမ္း၊ ပူစီနမ္တုိ႔ျဖင့္ အလွဆင္ၿပီးလွ်င္ အသင့္သုံးေဆာင္ႏုိင္ပါၿပီ။