+

ျပင္ဆင္နည္း

  1. ျပင္ဆင္နည္း

    • ၾကက္ဥ၊ လွီးျဖတ္ထားေသာ ပုစြန္၊ ငရုတ္သီးအႏွစ္၊ ႏုတ္ႏုတ္စဥ္းထားေသာ ေရွာက္ဘီလူးရြက္၊ လွီးၿပီးသား ငရုတ္နီ၊ လွီွးၿပီးသား စပါးလင္၊ ခေနာဘက္စံုသံုးဟင္းခတ္ၾကက္သားမွဳန္႕ နဲ႔ ခေနာသံပုရာမႈန္႔ တုိ႔အားလုံးကုိ ေရာေႀကာ္ပါ။
    • ထို့ေနာက္ ဆီပူေနေသာဒယ္အုိးထဲသုိ႔ေျဖးေျဖးခ်င္းေလာင္းထည့္ပါ။
    • ၾကက္ဥက်က္သြားေသာအခါ ဂဏန္းအသားေခ်ာင္းကုိ ေျဖးေျဖးခ်င္းထပ္ထည့္ပါ။
    • အသင့္ျပင္ထားေသာပန္းကန္ထဲသုိ႔ထည့္ၿပီးလွ်င္ ထမင္း၊ ငရုတ္သီးေဆာ့စ္ (သုိ႔) ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္တုိ႔နဲ႔ တြဲဖက္စားသုံး ႏုိင္ပါၿပီ။