သင္၏အစားအေသာက္လုပ္ငန္းကိုေအာင္ျမင္မွဳရရိွေစရန္အတူလက္တြဲမည့္လုပ္ငန္းေဖာ္

ေအာင္ျမင္သည့္အစားအေသာက္လုပ္ငန္းျဖစ္လာေစရန္သင္အသံုးျပဳေသာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၊ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားကိုသိရိွရံတင္မကဘဲေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ေလ့လာစရာအစီအစဥ္မ်ားနွင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္မ်ားလည္းလိုအပ္သည္ဟု က်ြန္ေတာ္တို႔ Unilever Food Solutions မွ ခံယူထားပါသည္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ ကုိယ္တုိင္စားဖုိမွဴးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္းစြာသိရိွပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႕လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကိုေလ့လာျပီးသင့္လုပ္ငန္း၏အေျခခံအဆင့္မွစ၍ေရွ႕ထြက္၀န္ေဆာင္မွဳေပးရာတြင္လိုအပ္သည့္အၾကံအဥာဏ္မ်ား၊နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ကူညီေ၀မ်ွသြားမည္ကိုေလ့လာလိုက္ပါ။


အစားအေသာက္လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ေအာက္ဆုံးအေျခခံအဆင့္အထိေလ့လာျခင္း

ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ရိွသီးျခားရပ္တည္ေနသည့္စားေသာက္ဆိုင္ေလးမွစ၍ဟိုတယ္လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ဟိုတယ္ခြဲမ်ား၊အစားအေသာက္၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနသည့္လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားစသည္တို႕နွင့္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနျပီး အစားအေသာက္လုပ္ငန္းတစ္ခုစီ၏အေျခခံအက်ဆံုးအဆင့္မွစ၍ပါ၀င္ကူညီလ်က္ရိွပါသည္။ အေသးစိတ္ကိုဗီဒီယိုမွတစ္ဆင့္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။